Engmarimjelle (Melampyrum pratense)

Frøkapslene til stormarimjelle (Melampyrum pratense) ser ut som et nebb, eller en klo.


Her har frøene vokst seg modningsklare og samtidig har “nebbet” tørket tilstrekkelig til at sømmen på oversiden revner slik at frøene kan falle ut og sikre neste neste generasjon.


Frøene har falt ut og snart visner planten. Den blir da svart og nesten usynlig blandt vegetasjonen ellers.

Naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Sibir.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 30 June 2024