Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

Vokser rikelig i området og om våren vokser det opp store mengder blomsterstengler. Som ellers er det ved nærsyn at man kan se de fantastiske geometriske formasjonene i naturen. Her er det sekskanter som er pakket tett sammen til denne runde helheten av en knoppsamling.

Med varmt vær er det hele over og glemt på kort tid, og energien går til bladproduksjon og rotvekst.

Skogsnellen ligner engsnellen, men den utvokste skogsnellen har grenete grener og ser bustete ut. Vårskuddene til skogsnellen ser også bustete og henger, mens engsnellen har rette og glatte grener som peker litt opp og gir et sprikete inntrykk i forhold til skogsnellen.

Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

Last updated on 15 December 2020