Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) vokser på langt nær så vanlig som blodstorkenebb, og dette eksemplaret er det eneste i stor radius fra tomten og vokser bak garasjen til nummer 10.

Her ser man hvor viktig sollyset er for blomster og pollinering. Fargene og stripene er mye blassere i skyggen, og om vi hadde sett i ultrafiolett, som noen insektene gjør, ville blomstene i sollys ha sett ut som om de hadde landingsstriper inn mot pollen og nektar. Når man ser klumsete humler deise ned i blomst etter blomst en vindfull dag, kan man lure på hvordan de kan treffe så godt. Med god merking!

Spesielt humler besøker blomstene, men også blomsterfluer og noen biller kommer innom.

Naturlig utbredelse i Sør-Grønnland, Europa til Nord-Iran.

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 4 July 2024