Archive for 'Equisetales'

Åkersnelle (Equisetum arvense)

Åkersnelle (Equisetum arvense)

Jeløyas strender er hjem til mange vakre plantearter, men akkurat her er det en stor bestand av den heller uanselige åkersnellen som har funne seg til rette. Naturlig utbredelse i subantaktisk og temperert nordlige halvkule.

Engsnelle (Equisetum pratense)

Engsnelle (Equisetum pratense)

Denne regntunge dagen var det rett og slett umulig ikke å ta bilde av engsnelleskuddene fulle av vanndråper. ]

Engsnelle (Equisetum pratense)

Engsnelle (Equisetum pratense)

Den korte tiden da alt spirer om våren viser former og farger som kun kan sees på denne tiden, og her er det engsnellen som fryder mitt øye. Den vokser ofte sammen med skogsnelle i området, og disse står i sørenden av plenen i Sandbukta.

Åkersnelle (Equisetum arvense)

Åkersnelle (Equisetum arvense)

Snellene i området er for meg lettest å skille om våren, og åkersnellen er umiskjennelig da den produserer klorofyllfrie og grenløse sporestengler. Senere på året kan åkersnellen vokse sammen med engsnellen og da er det ikke like lett å skille de. Denen vokser langs veien ved parkeringsplassen mellom Sandbukta og Ingierstrand.

Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

På denne vårstengelen har sporkapslene enda ikke åpnet seg og bladene er kun korte buster. Ofte visner stengelen etter at sporene er spredd, og det er da andre bakkeskudd som fortsetter vekstsesongen. Ofte kan man se disse stengelene vokse frem samtidig med sporstenglene og utover sommeren vil bladene bli lange og hver stengel får et […]

Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

Vokser rikelig i området og om våren vokser det opp store mengder blomsterstengler. Som ellers er det ved nærsyn at man kan se de fantastiske geometriske formasjonene i naturen. Her er det sekskanter som er pakket tett sammen til denne runde helheten av en knoppsamling. Med varmt vær er det hele over og glemt på […]