Bekkeblom (Caltha palustris)

Etter at bestøvningen er over og blomstene er helt visnet, kommer en ny “blomst” til syne. Hver enkeltstående frøkapsel er som et kronblad i en “narreblomst”.

Etterhvert vil kapslene tørke og åpne seg for spredning av de verdifulle frøene.

Last updated on 15 December 2020