Bekkeblom (Caltha palustris)

Sjølitjernet i Skogbygda er omkranset av myrflåter og sumpaktig landskap som i mange år har blitt vedlikeholdt av bevere. Denne flotte bekkeblomen står her i dypt vann rett ved en liten beverdemning.

Jeg la først merke til lyden av sildrende vann, noe jeg synes var merkelig midt ute på en flat sump. Noen surklende skritt og jeg fant en solid liten demning, som sørger for regulering av vannet som ellers ville har rent raskt videre nedover elven.

Bekkeblom har ikke noe problem med å stå dypt i vann, og faktisk var det svært tett med store eksemplarer bekkeblom innefor demingen. Uten beverdemningen ville dette ha vært en sump som kun ville vært oversvømmet om våren, for deretter å bli helt overgrodd av siv.

Naturlig utbredelse i subarktiske og tempererte nordlige halvkule.

Bekkeblom (Caltha palustris)

Bekkeblom (Caltha palustris)

Related Photos