Klourt (Lycopus europaeus)

Denne fant jeg på stranden, på nedsiden av gangstien på hovedstranden i sør. Jeg har også funnet den ved Nydammen nord for Gjersjøen i Oppegård og på Ingierstrand bad der klorer den seg fast rundt utløpet til en vannkilde.

Naturlige utbredelse i Europa til Kina.

Klourt (Lycopus europaeus)

Last updated on 5 May 2023