Archive for 'Plumbaginaceae'

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Det var lite humler og bier på våren og forsommeren på Fyrsteilene, men nå er det store mengder av de og her nyter en humle en av de mange frodige og riktblomstrende aksveronikaene. Hvert år er det et kappløp om å rekke å komme i blomst før det skrinne jordsmonnet tørker ut i vinden og […]

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Aksveronikaen på Fyrsteilene kjemper en tøff kamp mot den innvaderende og svartlistete gravbergknappen (Phedimus spurius), især der det er ekstra skrint. Disse store og struttende eksemplarene vokser nord på Fyrsteilene, og der er det et lite område med mer jord, som gjør at aksveronikaen får et overtak, og kan strutte som vi ser her. Forbeholdet […]

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Den vakre aksveronikaen vokser over hele Fyrsteilene, men den sliter med konkurranse fra den invaderende og menneskeintroduserte gravbergknappen (Phedimus spurius) som danner ugjennomtrengelige tepper som gjør det vanskelig for frø og spire til levedyktige individer.

Aksveronika - Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Fyrsteilene har en rik flora der en av disse er aksveronikaen som du kan finne over hele øya. Enkelte steder vokser den i tette bestander, mens andre steder sliter den i konkurransen med invaderende arter som mennesket har introdusert.

Limonium paulayanum

Limonium paulayanum

A very hardy plant that I found commonly in the Arher area in the north-east where it grows close to the ocean and thus the salt. I found very few with open flowers during my visit. Endemic.

Limonium paulayanum

Limonium paulayanum

A very hardy plant that I found commonly in the Arher area in the north-east where it grows close to the ocean and thus the salt. Endemic.

Limonium paulayanum

Limonium paulayanum

This species looks like a mix between Limonium sokotranum (long an circular leaves) and paulayanum (oval and wider than long leaves and leaves about half in length to the sokotranum), but is just a variation of paulayanum as the leaves are flat, opposed to the circular of the sokotranum. Endemic.

Limonium paulayanum

Limonium paulayanum

This species looks like a mix between Limonium sokotranum (long an circular leaves) and paulayanum (obovate with flattened tip and leaves about half in length to the sokotranum). The inflorescence also seems more x-shaped than the y-shape of the two others species. Endemic.

Limonium sokotranum

Limonium sokotranum

A very hardy and salt tolerant species that I found commonly close to the ocean, as here on the beautiful beach of Shuab in west Socotra, and you can see the many salt crystals on the leaves. Sokotranum has cyllindrical leaves opposed to paulayanum’s obovate. Endemic.

Limonium sokotranum

Limonium sokotranum

A very hardy and salt tolerant species that I found commonly close to the ocean, as here on the beautiful beach of Shuab in west Socotra. Many of the plants have salt crystals even on the flowers! Endemic.