Snauveronika (Veronica serpyllifolia)

Snauveronika (Veronica serpyllifolia) vokser nokså vanlig på de litt fuktige og halvskyggete plassene, og den blomstrer flere steder i plenen om jeg venter litt med å klippe.

Naturlig utbredelse i temperert Eurasia, Nordvest-Afrika, Uganda.

Snauveronika (Veronica serpyllifolia)

Last updated on 3 July 2024