Aksveronika (Veronica spicata)

Selv på de skrinneste plassene sto aksveronikaene frodige og store. De var alle i starten av blomstringen – ingen visne blomster å se på blomsterstandene. Kanskje den beste tiden i en blomstereng!

Tørrbakkeengene på Hovedøya er i år et nydelig skue. Jevn nedbør har gitt perfekte vekstforhold, og nå er alle godt i gang med blomstringen.

Aksveronika (Veronica spicata) har naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Sibir og Nordvest-Xinjiang.

Last updated on 20 June 2024