Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)

Hundekjeksen er nok den mest kjente av skjermplantene. Det er kanskje ikke så rart, da den vokser tilnærmet overalt i lavlandet og noen steder kan bli fullstendig dominerende.

Her vokser den enn så lenge godt blandet med andre vekster langs veikant, i enger og skogbryn.

Last updated on 15 December 2020