Strandflatbelg (Lathyrus japonicus)

Den umiskjennelige strandbelgen stortrives på strendene av rullesten på Jeløya.

Naturlig utbredelse i nord og nordøstlige Europa, øst Sibir til Kina og Japan, USA.

Strandflatbelg (Lathyrus japonicus)

Last Updated on 25 April, 2023 by morten

Related Photos