Lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos)

Lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos)

Med de mange oppreise og bøyde belgene er fruktsamlingen til lakrismjelten ikke til å ta feil av. Disse vokser ved veikrysset til Sem ved Ingierstrandveien.


Klengemaure (Galium aparine)

Klengemaure (Galium aparine)

Som maurer flest er klengemaurens blomster veldig små og under 2 cm store. I motsetning til stormauren er blomsterstanden her liten og produserer sparsomt med…


Klengemaure (Galium aparine)

Klengemaure (Galium aparine)

Før blomstring er klengemauren gjennkjennelig på de lange, smale og piggete bladene med spiss i enden.


Klengemaure (Galium aparine)

Klengemaure (Galium aparine)

Det vokser klengemaure i rikelig monn i villnisset på tomten til nummer 2 nedover mot sjøen, samt ellers spredt der det er solrikt og fuktig nedover mot…


Krattmjølke (Epilobium montanum)

Krattmjølke (Epilobium montanum)

Hver frøkapsel inneholder rikelig med frø som lett føres med vinden som tar tak de de flortynne fjonene. Av den grunn er det svært vanskelig å bli kvitt…


Stankstorkenebb (Geranium robertianum)

Stankstorkenebb (Geranium robertianum)

Som blodstorkenebb blomstrer også stankstorkenebb helt til frosten kommer, og er av de svært få som gir en rest av sommer når løvtrærne feller bladene i…


Løkurt (Alliaria petiolata)

Løkurt (Alliaria petiolata)

Løkurten er for mange et ugress som er vanskelig å bli kvitt, og her ser vi noe av årsaken - lange belger som har pakket frø dobbeltsidig.


Knegras (Danthonia decumbens)

Knegras (Danthonia decumbens)

Fargen og tildels også på denne lokasjonen formen på bladene er veldig like uten nærmere ettersyn. Bladet som vender ned (det øverste) er knegress, mens det…


Rødstrupe (Erithacus rubecula)

Rødstrupe (Erithacus rubecula)

Denne tassen har fulgt nøye med på mine gjøremål, som var å dra opp en død plante fra en potte og skille ut jorden. Fristende snacks jeg fikk frem gjorde den…


Gullris (Solidago virgaurea)

Gullris (Solidago virgaurea)

Dette store eksemplaret på "hundehjørnet" ved parkeringsplassen mellom Sandbukta og Ingierstrand vokser seg tilsynelatende større og større for hvert år, og er…