Klengemaure (Galium aparine)

Før blomstring er klengemaure (Galium aparine) gjennkjennelig på de lange, smale og piggete bladene med spiss i enden.

Naturlig utbredelse i Makaronesia til temperert Eurasia.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024