Klengemaure (Galium aparine)

Det vokser klengemaure (Galium aparine) i rikelig monn i villnisset på tomten til nummer 2 nedover mot sjøen, samt ellers spredt der det er solrikt og fuktig nedover mot stranden.

Lett å skjenne igjen i forhold til de mange andre maurene, både på at den ofte vokser oppover gjerder og andre vekster, men mest av alt at den er piggete på blader og frukt. Frukten spres av mennesker med ull og kunstfiber med den myke delen av en borrelås, da frøkapseleb har krokhårene som hekter seg på ull og kunstfibre.

Naturlig utbredelse i Makaronesia til temperert Eurasia.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024