Som maurer flest er klengemaurens blomster veldig små og under 2 cm store.

I motsetning til stormauren er blomsterstanden her liten og produserer sparsomt med blomster. Oftest er kun en blomst åpen samtidig.

    Related Photos