Klengemaure (Galium aparine)

Klengemaure (Galium aparine) har som maurer flest små blomster, under 2 cm store.

I motsetning til stormauren er blomsterstanden her liten og produserer sparsomt med blomster. Oftest er kun en blomst åpen samtidig.

Naturlig utbredelse i Makaronesia til temperert Eurasia.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024