Hvitmaure (Galium boreale)

Hvitmaure (Galium boreale) vokser i engen rundt Bjørnsrud, like ved Delingsdalen og den digre maurtuen.

Hvitmaure skilles best fra de andre maurene på at bladene har 3 tydelige nerver og stengelen er rød i leddene.

Naturlig utbredelse i subarktisk og subalpin nordlige halvkule.

Hvitmaure (Galium boreale)

Hvitmaure (Galium boreale)

Last updated on 30 June 2024