Sumpmaure (Galium uliginosum)

Sumpmauren er ru å ta på. Både blader og stengel har pigger. De er innovervendte (mot stengelen) på de smale bladene og nedovervendte på stengelen – begge deler synes godt på bildet.

Last updated on 15 December 2020