Knegras (Danthonia decumbens)

Fargen og tildels også på denne lokasjonen formen på bladene er veldig like uten nærmere ettersyn.

Bladet som vender ned (det øverste) er knegress, mens det som vender opp er kornstarr. Begge blåfarget, og begge tilsynelatedende samme plante.


Knegressets blader er flate inn mot stengel, mens kornstarren er v-formet hele veien.


Ved nærmere ettersyn ser man at bladene til knegresset har en hårete slire.

Last updated on 15 December 2020