Knegras (Danthonia decumbens)

Knegras (Danthonia decumbens) la jeg først merke til fordi jeg så noen blåfargete blader langs noen fjellsprekker mellom Ingierstrand og Sandbukta. De står relativt skyggefult mot vest og er omsluttet av nakent gneisfjell.

De så ut til å komme ut av det som er kornstarr. Men fordi kornstarren ikke hadde noen strå på de skrinne villkårene her, så antok jeg at dette var samme art. Begge med blågrønne blader, men stråene her er knegress.

Knegresset her vokser med god avstand mellom individene for her er det kornstarren som dominerer.

Bladene til knegresset er nesten visnet på alle individene, så jeg må nok komme tilbake til neste å for bladbilder.

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Europa, middelhavslandene til Kaukasus.

Takk til Kjell Magne Olsen for identifisering.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024