Som navnet tilsier har knegress ledd som gir knebøy i veksten. En annen med knebøy er knereverumpe, men mange andre gressarter har også knebøy, men den er kanskje mest utpreget på de med “kne” i navnet.

Related Photos