Som blodstorkenebb blomstrer også stankstorkenebb helt til frosten kommer, og er av de svært få som gir en rest av sommer når løvtrærne feller bladene i oktober/november.

Det vokser mange i hagen, og med fallene temperature står de rosa lysene lenge mellom gulnende gress og andre vekster.

    Related Photos