Krattmjølke (Epilobium montanum)

Hver frøkapsel inneholder rikelig med frø som lett føres med vinden som tar tak de de flortynne fjonene. Av den grunn er det svært vanskelig å bli kvitt mjølkene om de først har slått seg ned.

For min del er det ikke noe behov for å bekjempe denne, da den aldri blir dominerende her.

Last updated on 15 December 2020