Krattmjølke (Epilobium montanum)

Vokser vanlig langs vei, som denne langs grusveien i Sandbukta – like ved postkassene.

Last updated on 15 December 2020