Krattmjølke (Epilobium montanum)

Krattmjølke (Epilobium montanum) vokser vanlig langs vei, som denne langs grusveien i Sandbukta – like ved postkassene.

Naturlig utbredelse i Europa til Japan.

Krattmjølke (Epilobium montanum)

Krattmjølke (Epilobium montanum)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 30 June 2024