Blåmose (Leucobryum glaucum)

Jeg har kun funnet en bestand av denne bladmose arten i området, men det er i tillegg en stor gruppe som vokser i en vestvendt skråning i Sandbukta.

Den minner meg faktisk om Yareta som vokser i høyslettene i Sør amerika.

Blåmose (Leucobryum glaucum)

Blåmose (Leucobryum glaucum)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 17 June 2024