Engkarse (Cardamine pratensis)

Det er lett å skille mellom engkasere og bekkekarse. Engkarsen har veldig flikete blader med store mellomrom mellom enkeltbladene.

Last updated on 15 December 2020