Skogsalat (Mycelis muralis)

Bladene er karakteristiske og kan se ut som artistiske pilspisser.

Last updated on 28 August 2012