Åkerdylle (Sonchus arvensis)

Bladene kan kanskje minne om tistel, tornete som de er.

Last updated on 15 December 2020