Nonsblom (Lysimachia arvensis)

Utenom blomstringen kan nonsblom minne om vassarve.

Naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Asia og Himalaya.

Last Updated on 5 May, 2023 by morten

Related Photos