Nonsblom (Lysimachia arvensis)

Utenom blomstringen kan nonsblom minne om vassarve.

Naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Asia og Himalaya.

Last updated on 5 May 2023