Sikori (Cichorium intybus)

Om vinteren mater jeg fuglene med solsikkefrø og der har nok ett eller flere sikorifrø havnet i lasten.

Sikori (Cichorium intybus) er en dekorativ og spiselig plante (roten) som jeg lar bli endel av floraen på tomta.

Naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Asia og Vest-Himalaya, Makaronesia til Nord-Afrika.

Sikori (Cichorium intybus)

Bladene kan minne litt om Åkerdylle (Sonchus arvensis)

Last updated on 24 June 2024