Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)

Myk kråkefot (Lycopodium clavatum) med Karakteristisk to-delt sporeaks som vokser fra en lang stilk. Stri kråkefot har kun et enkelt sporeaks per stilk..

60.2578,11.5078 

Last updated on 27 June 2024