Småsmelle (Atocion rupestre)

Vokser flere steder i de skrinne skråningene ned mot fjorden mellom Sandbukta og Ingierstrand.


Både plante og blomster er små, og kan på avstand kanskje minne om arve.

Last updated on 15 December 2020