Maurarve (Moehringia trinervia)

Maurarve (Moehringia trinervia) vokser ofte på samme plasser som storarve og kan derfor i forbifarten forveksles. En ekstra kikk og den er lett å skille på de enkle kronbladene – på storarven har kronbladet en spiss som en “m” og ser nesten ut som to kronblader.

Her vokser de sammen med storarven langs Ingierstrandveien rett over Ingierstrand bad.

Maurarve (Moehringia trinervia)

Maurarve (Moehringia trinervia)

Maurarve (Moehringia trinervia)

Maurarve (Moehringia trinervia)

Last updated on 30 June 2024