Strandnellik (Armeria maritima)

Strandnellik (Armeria maritima) vokser overalt på svabergene og enkelte helt ned i tidevannsbeltet der de blir oversømt av sjøvann når det er springflo eller sterk pålandsvind og store bølger. Jeg har også funnet noen som trives langs Igierstrandveien like syd for det store grantreet!


Selv etter blomstring er blomsterstanden dekorativ.

Naturlig utbredelse i subarktiske og tempererte nordlige halvkule.

Last updated on 30 June 2024