Engsmelle (Silene vulgaris)

Denne vokser helt nede mot sjøen i Sandbukta, like ved utløpet av bekken, der det nesten ikke er andre vekster. Derfor skulle man jo tro at dette var en strandsmelle, men dette er nok en “luresnelle” som har funnet en passende vokseplass her.

Strandsmellen har ofte kun en blomst på stilken, mens her ser vi 4! Planten er oftest mye høyere og bladene er mye større og bredere hos engsmellen.

Last updated on 15 December 2020