Den klissete “tjæredelen” av stilken på den hvite varianten av engtjæreblom er uten pigmentering og stengelen ser mer misfarget og sykelig ut enn full av klister.

Også her setter insekter seg fast og dør en langsom død, om de da ikke blåser av. Da sitter ofte deler av eller hele ben igjen i klisteret. Insektet er fri, men med varige skader for resten av sitt korte liv.

    Related Photos