Strandsmelle (Silene uniflora)

Det vokser endel strandsmelle (Silene uniflora) mellom rullestenene sør på Jeøya.

Ligner veldig på engsmelle, men den vokser bare unntaksvis der sjøsprøyt når frem. Strandsmellen har sjelden mer enn en blomst på hver stengel, mens engsmellen har mange.

Naturlig utbredelse i Temperert Eurasia, Makaronesia, Nord-Afrika

1519 Moss, Norway

Last updated on 27 June 2024