Hassel (Corylus avellana)

Det meste går mennesket hus forbi – enten fordi det er så lite, elelr fordi det har en livsrytme så forskjellig fra oss. Hver våre klages det høylydt i media om pollen, og alle kan da se hannblomstene, eller raklene som dingler i vinden. Men hvem legger merke til mottakeren av pollenskyene? Det er for hasselens del denne knøttlille rødlige utveksten på knoppspissene av hasseltrærne.

Dette er fra hagen, og selv jeg må gå ganske så tett på for å se disse særdeles uanselige blomstene. Det er ikke mye overdådig akkurat når man tenker på hvor rik en frukt som kommer ut av dette.

Last updated on 13 March 2024