Svartor (Alnus glutinosa)

Ev svartor (Alnus glutinosa) vokser stort og bredgrenet like over tidevannsbeltet og de lave grenene gir lett tilgang til alt som rører seg fra de første raklene åpner seg om våren til de siste bladene faller av om høsten.

De fleste tenker at det nå blir grønt, men som alltid i naturen er det fantastiske former og prosesser som skjer og som blir tydelige først når en går tett på. Her et eksempel på hvor fantastisk naturen er på å folde ut tynne flater fra en trang knoppkapsel til et stort og vidt blad.

Naturlig utbredelse i Europa til Vest-Sibir og Iran.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 30 June 2024