Archive for 'Betulaceae'

Hassel (Corylus avellana)

Hassel (Corylus avellana)

Det meste går mennesket hus forbi – enten fordi det er så lite, elelr fordi det har en livsrytme så forskjellig fra oss. Hver våre klages det høylydt i media om pollen, og alle kan da se hannblomstene, eller raklene som dingler i vinden. Men hvem legger merke til mottakeren av pollenskyene? Det er for […]

Svartor (Alnus glutinosa)

Svartor (Alnus glutinosa)

Denne svartoren vokser stort og bredgrenet like over tidevannsbeltet og de lave grenene gir lett tilgang til alt som rører seg fra de første raklene åpner seg om våren til de siste bladene faller av om høsten. De fleste tenker at det nå blir grønt, men som alltid i naturen er det fantastiske former og […]

Svartor (Alnus glutinosa)

Svartor (Alnus glutinosa)

Det vokser enkelte store og knudrete svartor langs sjøen, det flotteste er kanskje dette som vokser ved sjøboden i Sandbukta. Røttene sprekker opp sementen som ble lagt i 1940-årene. Treet har store og vide grener som gir ly og skygge, og har en eventyraktig krokete og knudrete form. Svartoren blomstrer tidlig og det mest iøynefallende […]