Bred dunkjevle (Typha latifolia)

Enkelte områder langs Gjersjøen vokser det tett med denne fantastiske planten som rager høyere enn de aller fleste mennesker!

Bildet øverst er hunnblomstene på nært hold, som snart modnes og blir mørkebrune.

Bred dunkjevle (Typha latifolia)
Bred dunkjevle ligner veldig på smal dunkjevle (Typha angustifolia), men den har ikke mellomrom mellom hunnblomstene (nederst) og hannblomstene (øverst) slik smal dunkjevle har.

Last updated on 15 December 2020