Shield Sundew (Drosera peltata)

Shield Sundew (Drosera peltata)

Shield Sundew is found in Sikkim's subtropical to temperate biomes to 3600 meters elevation. Elevation: 2775 meters.…


Shield Sundew (Drosera peltata)

Shield Sundew (Drosera peltata)

Shield Sundew is found in Sikkim's subtropical to temperate biomes to 3600 meters elevation. Elevation: 2775 meters.…


Drosera montana

Drosera latifolia

In one relatively short stretch of the road on the plateau of Itatiaia National Park there’s a dense population of this…


Drosera latifolia

Drosera latifolia

In one relatively short stretch of the road on the plateau of Itatiaia National Park there's a dense population of this…


Smalsoldogg (Drosera anglica)

Smalsoldogg (Drosera anglica)

På myren som omkranser Sjølitjernet er det svært tett med både rundsoldugg og smalsoldugg. Kanskje er det også noen…


Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

På myren som omkranser Sjølitjernet er det svært tett med soldugg. Jeg gikk i shorts, og for å ta bilder av disse må…


Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

I blomstringstiden er solduggen avhengig av bestøvingstjenester fra insekter den normalt fortærer. For at insektene…


Roraima Sundew (Drosera roraimae)

Roraima Sundew (Drosera roraimae)

The otherwise leathal (to insects) sundew has a different need every now and then - pollination and propagation! What…


Roraima Sundew (Drosera roraimae)

Roraima Sundew (Drosera roraimae)

Unique to the Roraima tepui and neighboring tepuis, and is widespread and common here. It resembles the ones growing…