Blodrød høstlibelle (Sympetrum sanguineum)

I sumpomårdene rundt Gjersjøen er det særdeles mange vannymfer, men den mest iøynefallende av øyenstikkerne er kanskje denne blodrøde libellen.

Så ekstravagant sterke farger er noe jeg forbinder med tropene. Det er ikke så mange av de, men tiltrekkelig til at du nesten garantert ser en om du går ned til vannkanten der det er grunt og mye vannplanter.

Blodrød høstlibelle ligner veldig på rødbrun høstlibelle, men begge kjønn av blodrød høstlibelle har ensfarget sorte ben.

Blodrød høstlibelle (Sympetrum sanguineum)

Blodrød høstlibelle (Sympetrum sanguineum)

Blodrød høstlibelle (Sympetrum sanguineum)

Blodrød høstlibelle (Sympetrum sanguineum)

Last updated on 23 April 2023