Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Sommeren er på hell, men blodstorkenebb (Geranium sanguineum) vil blomstre i mange uker enda, og noen helt til frosten kommer en gang i oktober/november.

Naturlig utbredelse i Europa til Kaukasus.

Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 29 June 2024