Sjølitjernet huser mange øyenstikkerarter, og denne hadde tilhold i kjerringmyra nord for Sjølitjernet.

Svart høstlibelle (Sympetrum danae)

Related Photos