Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Blodstorkenebb (Geranium sanguineum) blomstrer fra tidlig på forsommeren helt til frosten kommer. Pollineres flittig av humler, men besøkes av et utall insekter der to varianter kan sees på denne blomsten – den ene gul og den andre grønn.


Det har regnet, og solen har endelig kommet frem – om enn rett før den går ned. Det røde sollyset er iblandet reflekser fra en nesten stille fjord.

Legg merke til det røde insektet som sitter ved roten av blomsten, også den med vanndråper på seg. Ingen nåde, alt blir vått når det regner.

Naturlig utbredelse i Europa til Kaukasus.

Last updated on 27 June 2024