Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Jeg går aldri lei disse storblomstrete og vakre plantene – hvorfor er de ikke å finne på hagesentrene?

Blodstorkenebb (Geranium sanguineum) blomstrer lenge og blir store og flotte tuer under gode betingelser.

Naturlig utbredelse i Europa til Kaukasus.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 29 June 2024