Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Sommeren er på hell og frøproduksjonen er i full gang også for blodstorkenebb (Geranium sanguineum), som blomstrer helt til frosten i oktober.

Naturlig utbredelse i Europa til Kaukasus.

Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 29 June 2024