Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)

Blodstorkenebb (Geranium sanguineum) er vanlig og tallrik her. Planten kan bli svært gammel og jeg kjenner eksemplarer som er godt over 30 år gamle. De har stått i hagen som endel av hageblomstene på grunn av sine vakre faser fra knopper til høstfargene. Bestemor kalte den for sankthans blomst fordi de ofte startet blomstringen rundt siste uke av juni. Nå blomstrer de mye tidligere.

Planten kan produsere blomster gjennom hele den frostfrie tiden etter første blomstersetting, dog med langt færre blomster.

Naturlig utbredelse i Europa til Kaukasus.

Last updated on 27 June 2024